A Minimum Mean Square Error Estimation and Mixture-based Approach to Packet Video Error Concealment
Paper i proceeding, 2007

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Icassp 2007

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-07