A Minimum Mean Square Error Estimation and Mixture-based Approach to Packet Video Error Concealment
Paper i proceeding, 2007

Författare

Daniel Persson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Icassp 2007

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)