CMOS devices and circuits for microwave and millimeter wave applications
Paper i proceeding, 2006

Författare

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Bahar M. Motlagh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anowar Masud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Hans-Olof Vickes

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Asia Pacific Conference APMC 2006 Yukohama

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07