Press forming of commingled yarn based composites: The preform contribution
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Maciej Wysocki

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Composites Science and Technology

Vol. 67 3-4 515-524

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07