Modelling constraints on the emission inventory and on vertical diffusion for CO and SO2 in the Mexico City Metropolitan Area using Solar FTIR and zenith UV spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

B. de Foy

W. Lei

M. Zavala

R. Volkamer

Jerker Samuelsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Johan Mellqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

A-P Martinez

M. Grutter

L.T. Molina

Atmospheric Chemistry and Physics Discussions

Vol. 6 6125-6181

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08