Method for measuring of gaseous emissions and/or flux
Patent, 2006

Författare

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Johan Mellqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Bo Galle

1309838

01950153.5

Ämneskategorier

Miljövetenskap