Mechanistic aspects of lean NO2 reduction by propane over H-ZSM-5
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

This study focuses on the mechanism of lean NO2 reduction by propane. In particular the role of isocyanate- and amine species has been studied in transient experiments by in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. The results imply that these species are possible reaction intermediates over acidic HZSM-5.

FTIR

HZSM-5

propane

lean NO2 reduction

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Topics in Catalysis

1022-5528 (ISSN) 1572-9028 (eISSN)

Vol. 42-43 1-4 105-107

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Miljövetenskap

DOI

10.1007/s11244-007-0160-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05