Improved lean deNOx performance of Cu-ZSM-5 through alternative synthesis conditions for ZSM-5
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Malin Berggrund

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Topics in Catalysis

Vol. 42/43 153-156

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06