Diffusion of Al during hot consolidation of FeAl
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

HELENA SKOGLUND

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Acta Materialia

Vol. 54 3853-3861

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08