Aldersonian Sorting: An 'old' concept for a 'new' reality
Paper i proceeding, 2003

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 19th IMP Conference, Lugano, September 4-6.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08