A framework for fracture modelling based on the material forces concept with XFEM kinematics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Int. J. Numer. Meth. Engng.

Vol. 62 1763-1788

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07