Multipactor in a coaxial transmission line. II. Particle-in-cell simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

V.E. Semenov

N. Zharova

Richard Udiljak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

Physics of Plasmas

Vol. 14 033509 1-7

Ämneskategorier

Fysik

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07