Evaluation of Using Active Circuitry for Substrate Noise Suppression
Paper i proceeding, 2007

Författare

Rashid Farivar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Simon Kristiansson

Fasta tillståndets elektronik

Fredrik Ingvarson

Fasta tillståndets elektronik

Kjell Jeppson

Fasta tillståndets elektronik

ACM Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI)

449-452

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06