Influence of magnetic shear on impurity transport
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Jeff Candy

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Physics of Plasmas

Vol. 14 5 052303-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07