Homogenization of microsystem interconnects based on micropolar theory and discontinuous kinematics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Yan Zhang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Journal of the Mechanics and Physics of Solids

Vol. 55 819-841

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07