A model for the supervision of PhD students
Kapitel i bok, 2006

Författare

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Shifting paradigms in Engineering Education / publ. by Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Chapter 28

289-298

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08