To Rescue Eggs - A Design-Build-Test Experience for Children
Paper i proceeding, 2007

Children

Experiment

Contest

Hands-on

Design-Build-Test

Författare

Per-Anders Träff

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Göran Gustafsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of the 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08