New actors in new product development: investigating communication and collaboration in interdisciplinary product development teams
Paper i proceeding, 2007

communication

cross-disciplinary teams

product development

Författare

Sara Persson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Klara Rohlin

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Proceedings from the 14th International Product Development Management Conference, Porto, Portugal

Vol. 2(3) 609-621

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08