The constructive alignment of aims,methods and assessment in engineering education
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Tom Adawi

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

EARLI Assessment SIG conference Bergen,Norway 23-25 June 2004

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07