General Description of Life Cycle Assessment Methodology
Rapport, 1995

Författare

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

992-290611-2

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 1995:5

Mer information

Skapat

2017-10-07