Influence of magnetic shear on impurity transport
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Jeff Candy

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Proceedings of 3rd International Technical Committee Meeting on the Theory of Plasma Instabilities, 26-28 March 2007 York, UK

www-pub.iaea.org/MTCD/publications/ResultsPage.asp

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07