Proceedings of the 2007 ACM International Conference on Computing Frontiers
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

Redaktör

Michel Dubois

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06