Comparison of different loading configurations and numerical models of reverberation chambers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

2007 International Symposium on Antennas and Propagation, Niigata, JAPAN, 21-24 August 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08