Comparison of different loading configurations and numerical models of reverberation chambers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

2007 International Symposium on Antennas and Propagation, Niigata, JAPAN, 21-24 August 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08