Comparison of different loading configurations and numerical models of reverberation chambers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2007 International Symposium on Antennas and Propagation, Niigata, JAPAN, 21-24 August 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08