Numerical study of different loading configurations and stirring methods of reverberation chambers
Paper i proceeding, 2007

Författare

Ulf Carlberg

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Charlie Orlenius

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

EMB07 - The Fourth Swedish Conference on Computational Electromagnetics - Methods and Applications, Lund, October 18-19, 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik