BIFROST: Noise properties of GPS time series
Paper i proceeding, 2007

time series analysis

GPS

uncertainty

power-law noise

Författare

Sten Bergstrand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Martin Lidberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

in "Dynamic Planet: Monitoring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic and Oceanographic Tools", IAG Symposium, Cairns, Australia, 22-26 August, 2005, Series: International Association of Geodesy Symposia , Vol. 130, Tregoning, Paul; Rizos, Chris (Eds.), Springer

Vol. 130 123-130
978-3-540-49349-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-3-540-49349-5

Mer information

Skapat

2017-10-08