Interaction between a fluidized bed and its air-supply system: Some observations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Flow of fluids

Fluid dynamics

Air-supply systems

Pressure waves

Författare

Srdjan Sasic

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Industrial & Engineering Chemistry Research

0888-5885 (ISSN) 1520-5045 (eISSN)

Vol. v 43 n 18 5730-5737

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07