Influence of the air supply system on the fluid dynamics of a gas solid fluidized bed
Paper i proceeding, 2004

Författare

Srdjan Sasic

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

5th International Conference on Multiphase Flow, ICMF'04, Yokohama, Japan, May 30-June 4, 2004

11-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07