Product Lifecycle Management for Cross-X Engineering Design
Paper i proceeding, 2007

Författare

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Michael Vielhaber

Diana Malvius

Holger Burr

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of ICED'07, Paris, France

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07