Life Cycle Assessment of Electricity Generation from an Array of Subsea Tidal Kite Prototypes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Mohamad Kaddoura

CIRAIG, Department of Industrial Engineering, École Polytechnique de Montréal

Johan Tivander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Sverker Molander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Energies

1996-1073 (ISSN)

Vol. 13 2

Power Take-Off System for a Subsea Tidal Kite (PowerKite)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2016-01-01 -- 2018-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Energiteknik

Naturresursteknik

Energisystem

Husbyggnad

Styrkeområden

Energi

DOI

10.3390/en13020456

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-12