Effect of Diluents on Extraction of Actinides and Lanthanides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Teodora Retegan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi