Effect of Diluents on Extraction of Actinides and Lanthanides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27