Extraction of Actinides with different 6,6'-bis (5,6-dialkyl-[1,2,4]-triazin-3-yl) bipyridines (BTBPs)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Teodora Retegan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Isabelle Dubois

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Tobias Johnsson Vass

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Solvent Extraction and Ion Exchange

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13