Approaches to dynamic fracture modelling at finite deformations
Paper i proceeding, 2007

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Symposium on Defect and Material Mechanics, ISDMM 2007, March 25-29Aussois, France

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07