Omvärldsanalys 4. K2s strategiska case: Integrerade mobilitetstjänster. Tentativt om kunder, användning och effekter.
Övrigt - Rapport, 2018

Avdelningen Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola har, i samverkan med RISE Viktoria, fått i uppdrag att genomföra systematisk omvärldsbevakning av området Integrerade Mobilitetstjänster utifrån ett brett kollektivtrafikrelaterat perspektiv. Målet är ökad förståelse för hur området utvecklas. Analysen ska särskilt beakta hur utvecklingen bidrar till eller motverkar transportpolitiska målsättningar, speciellt målsättningen att andelen som reser med kollektivtrafik, cykel eller väljer att gå ska öka. Denna rapport utgör en fjärde avrapportering. I rapporten sammanfattas slutsatserna från några prospektivt orienterade studier samt resultat från tillgängliga utvärderingar av olika tjänster. I de valda exemplen ingår inte studier av bil- och cykelpooler även om också dessa kan betraktas som exempel på MaaS.

mobilitet-som-tjänst (MaaS)

integrerade mobilitetstjänster

effekter

användning

Upphovsman

MariAnne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-14