Utmaningar för hållbar förnyelse: En studie av miljonprogramsområdet Siriusgatan
Rapport, 2018

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pernilla Gluch

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Kristina Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

CMB, 2015-11-01 -- 2017-09-30.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Utgivare

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27