Att utveckla ingenjörsstudenters förmåga att resonera kring komplexa hållbarhetsproblem - en forskningsbaserad undervisningsenhet och bedömningsmatris
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Johanna Lönngren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

KUL: Konferens om Undervisning och Lärande
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-03