Att utveckla ingenjörsstudenters förmåga att resonera kring komplexa hållbarhetsproblem - en forskningsbaserad undervisningsenhet och bedömningsmatris
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Johanna Lönngren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

KUL konferensen
, ,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2018-03-01