Att driva tvärdisciplinära projekt i ingenjörsutbildningen - utmaningar och möjligheter
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Malin Kjellberg

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar
, ,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2018-03-01