Getting at the learning in active learning
Paper i proceeding, 2015

Författare

Ulf Gran

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Stellan Östlund

Göteborgs universitet

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar
, ,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02