Nonlinear fractional-order model based battery state estimation with guaranteed robustness and stability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Changfu Zou

Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

IEEE Transactions on Industrial Electronics

0278-0046 (ISSN)

Vol. 65 5951-5961

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/TIE.2017.2782691