Porosity measurements in suspension plasma sprayed YSZ coatings using NMR cryoporometry and X-ray microscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Uta Klement

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Johanna Ekberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Simone Creci

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Stephen T Kelly

Carl Zeiss X-ray Microscopy, Inc.

Unknown organization

Journal of Coatings Technology Research

1547-0091 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1007/s11998-018-0053-8