Are We Really Adressing the Human in Human-Robot Interaction? Adopting the Phenomenologically-Situated Paradigm
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sara Ljungblad

Göteborgs universitet

Sofia Serholt

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign

Wolmet Barendregt

Göteborgs universitet

Pamela Lindgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mohammad Obaid

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign

Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

0922-6389 (ISSN) 1535-6698 (eISSN)

99-103

International Research Conference Robophilosophy 2016 / TRANSOR 2016
Århus, Denmark,

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

DOI

10.3233/978-1-61499-708-5-99

Mer information

Senast uppdaterat

2023-08-08