Advanced Assessment of Welded Bridges for Fatigue and Brittle Fracture
Rapport, 2018

Författare

Farshid Zamiri Akhlaghi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)

Mer information

Skapat

2018-03-15