A Broadband THz Waveguide-to-suspended Stripline Loop-probe Transition
Paper i proceeding, 2017

We present a novel waveguide-to-suspended stripline loop-probe transition operating over the entire WR-1.0 waveguide band. The loop probe is designed for broadband response with simulated RL > 15 dB, and has an integrated DC return path, which can also be extended for biasing. The measured insertion loss for a back-to-back configuration is 1 – 2 dB in almost the entire frequency range of 750 – 1100 GHz.

Författare

Johanna Hanning

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Vladimir Drakinskiy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Gigahertzcentrum

Peter Sobis

Gigahertzcentrum

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest

0149645X (ISSN)

1091-1094 8058785
978-1-5090-6360-4 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/MWSYM.2017.8058785

ISBN

978-1-5090-6360-4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-23