Ergodic, primal convergence in dual subgradient schemes for convex programming
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Torbjörn Larsson

Linköpings universitet

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Mathematical Programming

Vol. 86 2 283-312

Icke-differentierbar konvex optimering - teori och lösningsmetodik

Naturvetenskapliga Forskningsrådet, 1998-07-01 -- 2022-12-31.

Chalmers, 1998-07-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s101070050090

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-22