Ergodic, primal convergence in dual subgradient schemes for convex programming
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Mathematical Programming

Vol. 86 2 283-312

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s101070050090

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13