Formulating emulsions, films and fibers with nanocellulose
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Tiina Nypelö

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Wallenberg Wood Science Center Summer Workshop
Stockholm, Sweden,

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-03