Focus on resolution
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Stefan Hohmann

Chalmers, Biologi och bioteknik

Marija Cvijovic

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Current Opinion in Systems Biology

24523100 (eISSN)

Vol. 7 iv-v

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

DOI

10.1016/j.coisb.2018.01.001

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21