Autonomous Automated Non-Intrusive Condition Assessment – a feasibility study including experiments and numerical analyses
Paper i proceeding, 2017

Författare

Kamyab Zandi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mathias Johansson

RISE Research Institutes of Sweden

Jörgen Spetz

RISE Research Institutes of Sweden

Mathias Flansbjer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Dimitrios Boubitsas

RISE Research Institutes of Sweden

Proceedings of XXIII Nordic Concrete Research Symposium

Vol. 56 1 11-15

XXIII Nordic Concrete Research Symposium
Aalborg, Denmark,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-10