Proceedings of the European Navigation Conference 2018 (ENC 2018): Abstracts and Technical Papers
Samlingsverk (redaktörskap), 2018

GNSS

Navigation

Redaktör

Jan Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Infrastruktur

Chalmers maritima simulatorer

Onsala rymdobservatorium

ISBN

978-91-88041-14-2

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-10