Composites with surface-grafted cellulose nanocrystals (CNC)
Paper i proceeding, 2018

Författare

Lilian Forsgren

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Karin Sahlin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Organisk kemi

Abhijit Venkatesh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Johannes Thunberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Roland Kádár

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Antal Boldizar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Mikael Rigdahl

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

53-53

Nordic Polymer Days
Köpenhamn, Denmark,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2018-05-31