CRM Stocks and Flows Methodology, D3.5, Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste
Rapport, 2017

Urban mine

Secondary materials

Batteries

Critical raw materials

Waste Electrical and Electronic Equipment

Recycling

End-of-life vehicles

Författare

Jaco Huisman

United Nations University

Hina Habib

United Nations University

Tjerk Heijboer

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

S Muller

J Villeneuve

Michelle Wagner

United Nations University

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Duncan Kushnir

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Amund N Lövik

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Perrine Chancerel

Technische Universität Berlin

Johanna Emmerich

Technische Universität Berlin

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-27