Policy Instruments towards a sustainable waste management
Kapitel i bok, 2016

recycling

landfilling

incineration

waste minimization

policy instruments

Författare

Göran Finnveden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tomas Ekvall

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Yevgeniya Arushanyan

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Mattias Bisaillon

Greger Henriksson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Ulrika Gunnarsson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Åsa Stenmarck

IVL Svenska Miljöinstitutet

J-O. Sundqvist

IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Svenfelt

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Patrik Söderholm

Luleå tekniska universitet

Anna Björklund

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Ola Eriksson

Högskolan i Gävle

Tomas Forsfält

Konjunkturinstitutet

Mona Guath

Uppsala universitet

Solid waste management: Policy and planning for a sustainable society

185-246

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11