Kommer brist på metaller att begränsa användningen av elfordon?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö

IVL Svenska Miljöinstitutet

Duncan Kushnir

Chalmers, Energi och miljö

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö

Perspektiv på eldrivna fordon 2014

18-19
978-91-88041-03-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Energiteknik

Transportteknik och logistik

Energisystem

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-31