Kommer brist på metaller att begränsa användningen av elfordon?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Duncan Kushnir

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Perspektiv på eldrivna fordon 2014

18-19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Energiteknik

Transportteknik och logistik

Energisystem

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-06